Kurser

visar 4 resultat

Existerande kunder: logga in på din kurs här.


EACCME® ackrediterad!

Mac Keith Press och European Pediatric Neurology Society (EPNS) presentera två interaktiva inlärningskurser online som stöder pediatrisk hälsovårdspersonal att utveckla bästa kliniska praxis för alla neurologiska problem i spädbarnsåldern. Författarna är framstående experter från hela Europa och tyngdpunkten ligger genomgående på kliniska metoder, användning av lämpliga undersökningar och behandlingar och undvikande av onödiga eller potentiellt skadliga ingrepp.

  • Kompletterar din kliniska utbildning för att förbättra kunskap och klinisk praxis
  • Interagera med materialet genom att svara på reflekterande aktiviteter för att skapa en digital arbetsbok
  • Testa dina kunskaper med ett flervalsformulär
  • Läs vidare med referenser och fri tillgång till videor och sex klassiska läroböcker för pediatrisk neurologi
  • Få ett PDF-certifikat när du är klar med EACCME® ackrediteringspunkter (kan konverteras till AMA PRA Kategori 1 Credit™)